Tavaliikme tingimused - FV Rackets

Tavaliikme tingimused

Tennisekeskuse klient:

Tennisekeskuse kliendiks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • Tennisekeskuse kliendiks saab endale konto tehes, tasudes liikmemaks ning nõustudes tennisekeskuse sisekorraeeskirjaga, väljakute kasutamise tingimustega ja kodukorraga.
 • Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja, väljakute kasutamise tingimuste või kodukorra rikkumiste korral konto blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu tennisehalli, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.
 • Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
 • Arve, esmaselt kliendi poolt tehtud broneeringute eest, saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile järgmise kuu alguses. Arve maksetähtaeg on 7 tööpäeva.
 • Tennisekeskusel on õigus seoses keskuses toimuvate üritustega broneering ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või tühistab arve.
 • Tennisekeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames teisele väljakule.
 • Aegu tühistada, broneerida ja lisainfot süsteemi kohta saab oma kontolt Tennisekeskuse broneerimissüsteemis aadressil: fvrackets.ee/broneeri-valjak/
 • Kliendil on õigus tühistada broneeritud aeg kuni 24h enne oma mänguaja algust. Õigeaegselt tühistamata broneeringu eest tuleb maksta olenemata sellest, kas klient kasutas aega või mitte.
 • Üksikaja tühistamise korral hiljemalt 24h ennem mänguaja algust ei teki kliendile arvet.
 • Tavaliikmel on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda, teatades sellest ette 30 kalendripäeva.

Tunnipank:

 • Püsiaja tühistamise korral vähemalt 24h ennem mänguaja algust, lähevad kasutamata vahendid automaatselt kliendi tunnipanka.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks.
 • Broneerides üksikaja, võtab broneerimissüsteem esmalt automaatselt tunnipangas olevad vahendid kasutusele ning puuduoleva summa ulatuses tekib kliendile arve, mida ei tasaarveldata järgmiste tunnipanka lisatud vahenditega.
 • Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha üksikaja broneerimiseks sisehooaja lõpuni, mis on kuni 31.05. kell 23.59.
 • 1.06 tunnipank nullitakse.